Declarație de confidențialitate

1 Mențiune generale privind manipularea datelor dvs.

Manipularea atentă și responsabilă a datelor dvs. cu caracter personal și protejarea acestora sunt foarte importante pentru noi. În continuare, vă prezentăm modul în care platforma Liberation-express, administrată de societatea Liberation-Express GmbH i.Gr., Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg (denumită în continuare „Liberation-Express” sau „noi”) vă tratează datele. Pentru noi este de la sine înțeles să colaborăm cu utilizatorii noștri, atunci când este vorba despre protejarea sferei lor private. În continuare, este descris în detaliu ce informații înregistrează Liberation-Express, cum sunt acestea utilizate și cum pot fi consultate de către persoana vizată, modificate sau șterse. În cazul în care nu este stipulat altfel, utilizarea tuturor datelor cu caracter personal, pe care le stocăm și le utilizăm despre utilizatorii noștri, se supune acestei declarații de confidențialitate.

2. Operatorul

Toate datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt colectate, utilizate și prelucrate de societatea Liberation-Express GmbH i.Gr., Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg, reprezentată prin Markus Bönig, director. Siguranța și protecția tuturor datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Din acest motiv, respectăm cu strictețe toate prevederile Legii privind comunicațiile electronice (TMG) și ale Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).

3. Responsabilul legal cu protecția datelor

Pentru compania noastră am desemnat un responsabil cu protecția datelor. Acesta poate fi contactat la adresa operatorului. Dacă trimiteți o adresă prin poștă, vă rugăm să notați pe plic mențiunea „Pentru responsabilul cu protecția datelor”. Prin e-mail, îl puteți contacta pe Markus Bönig, responsabilul nostru cu protecția datelor, la adresa de e-mail: m.boenig@nachweis-express.de

4. Ce date colectează și stochează Liberation-Express?

1. Orice acces la site-ul nostru web la www.test-express.de și orice apelare a unui fișier de pe site-ul web sunt înregistrate. Stocarea servește la scopuri interne, referitoare la sistem și statistice. Sunt înregistrate: numele fișierului apelat, data și ora apelării, cantitatea de date transferate, mesajul privind apelarea cu succes, browserul web și domeniul de unde pleacă apelarea. În plus, primim și stocăm și alte informații, cum ar fi adresa IP, tipul de browser și ora de acces, transmise automat de computerului utilizatorului respectiv. Aceste informații pot fi stocate de către CliniGo în format anonimizat; ne ajută să înțelegem comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Temeiul de drept pentru prelucrarea acestor date sunt interesele legitime conform art. 6 alin. 1 subalin. 1 litera f) din RGPD, pentru a permite, în principiu, redarea site-ului web. În plus, puteți utiliza diferite servicii pe site-ul web, la care – doar cu acordul dvs. expres – sunt prelucrate date cu caracter personal și nepersonal, menționate în continuare. 2. Prin înregistrarea dvs. ca utilizator pe site-ul web www.Liberation-express.de, sunt stocate următoarele date. Numele și prenumele dvs., strada, codul poștal și localitatea de reședință. În plus, data nașterii, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, sexul și numărul cărții de identitate. Prin achiziția certificatului, stocăm și adresa de e-mail folosită de către dvs. pentru plata la prestatorul de servicii de plată.

5. Modulele cookie

Liberation-Express nu folosește module cookie. Modulele cookie sunt mici fișiere (semne de identificare alfanumerice) pe computerul dvs., ce pot stoca informații pe care le faceți cunoscute prin vizita dvs. pe site-ul web. Acestea sunt transmise pe hard-disc-ul computerului prin intermediul browserului web respectiv. Modulele cookie nu pot transmite informații dintr-un sistem computerizat. Ele servesc doar pentru a face cât mai simplă și mai plăcută o viitoare vizită a site-ului web.

6. Pentru ce utilizează Liberation-Express datele colectate?

Folosim datele dvs. cu caracter personal numai pentru a vă putea oferi servicii sigure, eficiente și personalizate pe site-ul nostru web. Ștergerea datelor cu caracter personal stocate va avea loc atunci când revocați consimțământul dat pentru stocarea datelor, dacă cunoașterea dvs. nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopului urmărit prin stocarea datelor au dacă stocarea datelor nu (mai) este permisă din alte motive legale.

7. Liberation-Express transmite mai departe date obținute?

Liberation-Express nu transmite datele dvs. către alte companii (terți) în scopuri de marketing. Informații pot fi transmise unor terți în următoarele situații:
• Dacă cumpărați unul dintre produsele noastre și vă decideți să plătiți cu cardul de credit, transmitem datele dvs. de contact către prestatorul nostru de servicii de plată. (punctul 9)
• Protecția site-ului web Liberation-Express, a altor utilizatori sau a altor terți: dacă servește la clarificarea unui abuz al site-ului web Liberation-Express sau dacă este necesar pentru o acțiune în justiție, datele cu caracter personal sunt transmise autorităților de urmărire penală sau, după caz, terților prejudiciați. Acest lucru are însă loc numai atunci când Liberation-Express are indicii concret asupra existenței unui comportament ilegal sau abuziv.
• Obligații legale: în plus, Liberation-Express are obligația legală să ofere informații unor entități publice, la cererea acestora. Este vorba despre autorități de urmărire penală, autorități, care urmăresc contravenții care duc la aplicarea unor amenzi, autorități fiscale. În plus, anumiți consumatori și anumite asociații de protecție a concurenței au dreptul legal de a li se oferi informații.

8. Drepturile dvs.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
• dreptul de informare cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de către operator (art. 15 din RGPD),
• dreptul la rectificare datelor care vă vizează, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete (art. 16 din RGPD),
• dreptul la ștergerea datelor (art. 17 din RGPD),
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (art. 18 din RGPD),
• dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD),
• dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (art. 21 din RGPD),
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (art. 22 din RGPD),
• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legislația cu privire la protecția datelor (art. 77 din RGPD).Autoritate de supraveghere care este competentă în localitatea în care se află reședința dvs. obișnuită, locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare. Dacă aveți întrebări privind aceste aspecte sau privind prevederile legale cu privire la protecția datelor ale Liberation-Express, puteți contacta oricând centrul nostru de relații cu clienții – adresă de e-mail: info@Liberation-Express.de, telefon: +49 040-53798-1562, fax: +49 (0) 40 - 53798 1569.

9. Integrare Novalnet / Full Payment Service Provider

Operatorul a integrat pe acest site web componente ale Novalnet AG. Firma Novalnet AG este un Full Payment Service Provider, care, printre altele, preia operațiunile de plată. Atunci când, în procesul de comandă în cadrul magazinului online, persoana vizată selectează o metodă de plată, datele persoanei vizate sunt transmise automatizat către Novalnet AG. Prin selectarea unei opțiuni de plată, persoana vizată își dă consimțământul pentru transmiterea datelor cu caracter personal, necesare derulării plății. Datele cu caracter personal transmise către firma Novalnet sunt, de regulă, numele, prenumele, adresa, sexul, adresa de e-mail, adresa IP și eventual data nașterii, numărul de telefon, telefon mobil și alte date necesare pentru derularea unei plăți. Pentru derularea contractului de vânzare-cumpărare sunt necesare și acele date cu caracter personal asociate comenzii respective. Poate avea loc, mai ales, un schimb de informații de plată, cum ar fi datele bancare, numărul cardului de credit, data de expirare și codul CVC, date despre mărfuri și servicii. Transmiterea datelor servește mai ales verificării identității, gestionării plății și prevenirii unor înșelăciuni. Operatorul va transmite date cu caracter personal către firma Novalnet AG mai ales atunci când există un interes legitim pentru transmiterea acestor date. Datele cu caracter personal transferate între firma Novalnet AG și operator vor fi eventual transmise de către Novalnet AG către birouri de credite. Acest transfer are drept scop verificarea identității și a bonității. Firma Novalnet AG transmite datele cu caracter personal și către prestatori de servicii sau subcontractanți, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau dacă datele urmează să fie prelucrate. Persoana vizată are posibilitatea de a revoca în orice moment față de firma Novalnet AG consimțământul privind manipularea datelor cu caracter personal. Revocarea nu are efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie neapărat prelucrate, utilizate sau transmise în vederea derulării plății (conform contractului).

Închidere X

Adresa URL a paginii web a fost copiată în clipboard.

Introdu-o direct pe canalele tale de social media

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter