Condiții de utilizare

Preambul

Termenii și condițiile generale de mai jos sunt valabile pentru toate serviciile oferite de societatea Clinigo GmbH pe site-ul web https://www.Liberation-express.ro/ (denumit în continuare „Liberation-express”).

1. Obiectul contractului

Liberation-Express este o platformă de telemedicină, prin care un utilizator poate solicita un certificat, conform punctului 80 din Reglementarea privind tarifele pentru serviciile medicale, emis de unul din medicii colaboratori ai Liberation-Express. Certificatul conține evaluarea medicului, conform opiniei sale profesionale, cu privire la situația în care persoana respectivă este inaptă pentru vaccinare din cauza unei alergii la unul sau la toți excipienții vaccinurilor împotriva COVID-19. Dacă o alergie nu poate fi exclusă cu siguranță, medicul poate elibera un certificat provizoriu privind inaptitudinea de vaccinare cu valabilitatea de până la 6 luni și poate recomanda simultan o verificare de specialitate la un medic alergolog. Eliberarea certificatului costă 20,00 euro, conform Reglementării privind tarifele pentru serviciile medicale.

2. Încheierea contractului

1. Încheierea contractului de intermediere cu privire la eliberarea unui certificat de către unul dintre medicii parteneri ai Liberation-Express are loc exclusiv între societatea Clinigo GmbH și utilizator, prin înregistrarea acestuia pe site-ul web www.Liberation-express.ro administrat de societatea Clinigo GmbH.
2. Contractul privind eliberarea unui certificat se constituie exclusiv între utilizator și medicul recomandat de Liberation-Express. Utilizatorul înregistrează pe platforma Liberation-Express date despre vârsta sa și sexul său, precum și date despre identitatea sa, astfel încât medicul are la dispoziție toate informațiile necesare pentru a elibera certificatul.
3. Utilizatorul se declară de acord ca datele înregistrate de el să fie stocate și prelucrate și transmise medicilor parteneri ai Liberation-Express.
4. Utilizatorul exonerează medicul care eliberează certificatul de obligația sa de confidențialitate, pentru a ca certificatul să poată fi transmis către utilizator și salvat prin intermediul Liberation-Express.
5. Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte despre identitatea sa și de a se legitima cu numărul cărții de identitate, cu adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.
6. O altă legitimare are loc pentru operațiunea de plată, deoarece plata este posibilă numai din propriul cont curent sau prin intermediul unui card de credit, astfel încât identitatea reală a utilizatorului poate fi constatată oricând.
7. Certificatul, respectiv certificatul privind inaptitudinea de vaccinare, eliberat nu este transferabil și este valabil numai pentru utilizator.

3. Dreptul de revocare și informarea

1. Utilizatorii nu au dreptul de a revoca contractul încheiat cu Liberation-Express sau cu medicul.
2. Certificatul individual, eliberat de către medic, reprezintă un serviciu personalizat în funcție de circumstanțele personale ale consumatorului, care nu poate fi utilizat în altă parte.

4. Plata

1. Pentru întocmirea certificatului, utilizatorul plătește o singură dată suma de 20,00 euro, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform punctului 80 din Reglementării privind tarifele pentru serviciile medicale (GOÄ).
2. Plata are loc prin intermediul prestatorului de servicii de plată Mollie. În acest scop, utilizatorul trebuie să indice adresa de e-mail, și, în funcție de modalitatea de plată aleasă, datele cardului de credit sau ale contului bancar. Plățile în numerar nu este posibile.

5. Răspunderea furnizorului

1. Liberation-Express nu preia nicio garanție pentru cantitatea sau calitatea serviciilor prestate de medici și nici pentru datele furnizate de către utilizator.
2. Liberation-Express răspunde în toate cazurile răspunderii contractuale și extracontractuale în caz de premeditare și neglijență severă, conform prevederilor legale, cu despăgubire sau rambursarea cheltuielilor inutile.
3. Dacă punctul 4 nu conține prevederi diferite, în alte cazuri, Liberation-Express răspunde numai în cazul încălcării unei obligații contractuale, a cărei îndeplinire face posibilă buna execuție a contractului și pe a cărei îndeplinire utilizatorii se pot baza periodic (așa-numite obligații cardinale), și anume limitat la despăgubirea pentru prejudiciile previzibile și tipice. În toate celelalte cazuri, răspunderea noastră este exclusă, sub rezerva prevederii de la punctul
4. 4. Răspunderea Liberation-Express pentru prejudiciile la adresa vieții, a integrității corporale sau a sănătății și în temeiul Legii germane privind răspunderea pentru produsele cu defect nu este afectată de limitarea și exonerarea de răspundere de mai sus.
5. Limitările mai sus menționate sunt valabile și pentru reprezentanții legali și agenții Liberation-Express, în cazul în care anumite pretenții sunt formulate direct împotriva acestora.

6. Limba în care este formulat contractul, stocarea textului contractului

1. Limba contractului este exclusiv limba germană.
2. Înainte de încheierea contractului de utilizare, condițiile de utilizare și declarația de confidențialitate pot fi imprimate folosind funcția de imprimare a browserului sau pot fi salvate electronic. Noi nu stocăm textul contractului.

7. Modificarea condițiilor de utilizare

1. Liberation-Express face eforturi să dezvolte continuu serviciile și produsele oferite, să le îmbunătățească și să le adapteze la progresul tehnic, pentru a oferi clienților servicii inovatoare. Pentru a răspunde noilor cerințe organizatorice și procesuale rezultante, a reda în mod corespunzător eventualele modificări ale drepturilor și obligațiilor părților contractante și a ne adapta la situația legislativă actuală, Liberation-Express poate modifica anumite prevederi non-substanțiale ale acestor condiții de utilizare într-o manieră rezonabilă, dacă această modificare nu duce la o reorganizare a structurii contractuale în ansamblu

8. Protecția datelor

1. Furnizorul respectă prevederile legale privind protecția datelor. Prevederile legale cu privire la protecția datelor ale furnizorului pot fi apelate la www.Liberation-express.ro/datelor.php.

9. Dispoziții finale

1. Părțile contractante sunt de acord asupra faptului că modificările și completările acestor termeni și condițiile generale necesită forma scrisă și că nu se pot încheia acorduri suplimentare verbale.
2. În cazul în care anumite prevederi individuale din acest contract sunt sau devin nule, celelalte condiții contractuale nu își pierd valabilitatea. Prevederea nulă va fi înlocuită cu o nouă prevedere, care corespunde cel mai bine scopului economic al părților contractante. Același lucru se aplică și în cazul în care contractul prezintă lacune.
3. Se aplică exclusiv dreptul Republicii Federale Germania, cu excluderea prevederilor Convenției de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri. Dacă utilizatorul este consumator, iar în momentul în care își face programarea își are reședința obișnuită într-o altă țară, aplicarea dispozițiilor legale din țara respectivă nu este afectată de alegerea dreptului aplicabil conform tezei 1.
4. În cazul în care partenerul contractual este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un portofoliu de active de drept public, competența pentru litigiile rezultate din acest raport contractual încheiat între utilizator și furnizor revine instanțelor judecătorești din Hamburg.


Versiune 21.12.2021
Închidere X

Adresa URL a paginii web a fost copiată în clipboard.

Introdu-o direct pe canalele tale de social media

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter